Projektai

„UAB „DATURĖ” INVESTICIJOS Į PRODUKTŲ DIZAINO KŪRIMĄ IR
DIEGIMĄ, SIEKIANT PRISIDĖTI PRIE ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PRINCIPŲ TAIKYMO “

Siekdama atsigauti po pandemijos ir padidinti apyvartos apimtis bei konkurencingumą UAB
„DATURĖ“ įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą. Finansuojama iš Europos
regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto tikslas – naujų, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingų kultūros ir kūrybinio turinio
ir formos produktų kūrimas, investuojant į žiedinės ekonomikos principus skatinančius
produktus bei darbo vietų skaitmeninimas. Šios investicijos sudarys sąlygas įmonei sklandžiai
ir reikšmingomis apimtimis didinti pardavimo pajamas bei konkurencingumą.

Įgyvendinus projektą bus sukurtas ir įdiegtas putlios neaustinės medžiagos produkto dizaino
sprendimas, kuris prisidės prie 25-35% gamybos atliekų panaudojimo gamybos procese,
nepabloginant gaminio savybių.

Bendra projekto vertė – 95 139,06 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 61
840,39 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. kovo mėn.

Meniu